once upon a time…

Kenya valp
Cookie valp
Chica valp
Schäfervalp
Toppnäsets Kelly valp
Schwarzin Bulls Shirley med lilla Chili valp
Fina valp
Mamma Opium med Chica valp
Greta (8år 😃)
Lottie cc valp/junior
Attine valp